Comissió de coeducació

Comissió que treballa per la promoció de la igualtat i l’equitat de gènere i la incorporació d’aquests valors al projecte pedagògic de l’escola, a través de la sensibilització i la formació del conjunt de la comunitat educativa, la intervenció en els espais, la revisió dels materials i continguts pedagògics, la prevenció de les violències i l’educació emocional i sexo-afectiva de l’alumnat; tot apostant per la construcció d’unes relacions de gènere lliures, justes i transformadores.

coeducacio.afa@iearts.cat

Últimes notícies de la comissió