Comissió migdia

  Hola, som l’Espai Migdia!
  Un espai on sumem famílies de les diferents comunitats de l’ARTS, des d’infantil fins a secundària, amb ganes de construir i garantir un espai de migdia que acompanyi les nostres criatures amb una mirada global.

  I què volem dir amb això d’una mirada global?
  Per nosaltres l’estona que es desenvolupa al migdia i que recull un espai per l’alimentació i un espai pel lleure o el descans, s’entén com una part més del projecte pedagògic de l’escola. És per aquest motiu que, ja des de l’inici, la Comissió de l’Espai Migdia té un espai de “comissió mixta” conjunta amb un referent de l’escola i un referent de l’empresa Valors i Esguard que gestionen aquest espai.

  A partir d’aquí, i per poder fer de l’espai migdia cada cop un espai més conscient i saludable amb i per l’infant, la nostra tasca consisteix a revisar les necessitats que tenen tots ells, des d’infantil fins a secundària, i reformular totes aquelles situacions que creiem que poden tenir un millor acompanyament emocional, pedagògic i nutricional envers les nostres filles i fills.

  I com plantegem aquest Espai Migdia?
  La nostra manera d’abordar aquest espai la podríem dividir en dues grans potes: l’àmbit nutricional i d’hàbits i l’espai de lleure i descans.

  Pel que fa a l’àmbit nutricional, creiem imperativament en l’oferta d’una alimentació saludable, amb productes ecològics, primeres matèries de temporada i proximitat. A banda de les aportacions de totes les integrants de la comissió, ens guiem per les premisses dels diferents estudis de l’Agència Catalana de la Salut Pública en la millora dels menjadors escolars.

  Pel que fa a l’àmbit de lleure i descans, cerquem un espai on els infants puguin desenvolupar totes les seves dimensions en llibertat, amb propostes pedagògiques obertes i engrescadores, que acullin la diversitat de gustos, sensibilitats i característiques.

  Entenem l’estona del migdia com un espai on cal tenir especial cura de la part afectiva i social pel seu pes determinant en afavorir la creació d’un clima de respecte, pau i harmonia en la comunitat educativa.

  Per això, s’aposta per fer un acompanyament proper i significatiu als infants, que afavoreixi el desenvolupament de l’autonomia i la presa de decisió, que fomenti el diàleg i l’acord com eina de resolució dels possibles conflictes i que doni escalf i guia en l’evolució i la manifestació del món emocional de les nostres filles. Apostem per una estona de migdia que, de la mà del Projecte pedagògic de l’IE ARTS, esdevingui un agent vertebrador de la bona salut d’una comunitat que, amb els nostres fills i filles de protagonistes, conformem totes les persones implicades en l’acció educativa.

  I tu què pots aportar?
  Doncs tant com vulguis! Totes les famílies sou benvingudes a l’Espai Migdia, amb el grau d’implicació i interès que vulgueu/pugueu aportar segons les vostres circumstàncies i interessos. Ens agradarà molt escoltar-vos si teniu suggeriments, dubtes o qualsevol altra aportació (ens podeu escriure a migdia.afa@iearts.cat) així com també, sumar-vos en aquesta bonica aventura de construir i acompanyar l’Espai Migdia dels nostres infants.